Педагогічне кредо

 

До кожної дитини ключ знайти,

У праці результат хороший мати,

Упевнено і творчо до мети іти,

З любовю серце дітям віддавати!

 

Згадаймо вислів В.Маяковського, що вже став крилатим: "Якщо на небі запалюються зірки - це комусь потрібно". На педагогічному небосхилі нашого садочку сяють яскраві творчі зірки. І сталося це тому, що поруч струмує неймовірне світло від сузіря дітей. 

Римський філософ Цицерон розмірковував так: "Маючи поганих кравців, не матимеш гарного одягу, якщо погані пекарі -матимеш такий-сякий хліб, а якщо матимеш поганих педагогів, то не матимеш майбутнього". Але в нас та наших вихованців буде щасливе майбутнє, оскільки в нашому колективі працюють відповідальні, компетентні, творчі, завзяті вихователі.

Якщо дошкільний заклад порівняти з літаком, то командиром літака є завідувач, але як саме пройде політ - залежить і від його команди. І ми без зайвої скромності можемо сказати: у нас чудовий і дуже професійний командир та творчий, злагоджений і надійний екіпаж!

Якось одного разу Учень запитав у Майстра: "Чи довго чекати змін на краще?" А Майстер сказав: "Якщо чекати, то довго".

Не чекаймо змін, а самі змінимо наше життя на краще!

 

Матрос

Тетяна Станіславівна


Соколова

Олена Іванівна

 


Гарбарець

Елліна Валеріївна

 


Довженко

Людмила Андріївна

 


 

Сиротенко

Таіса Олексіївна

 

 


 Єрохіна

Наталія Федорівна

 

 

 


 

Лисенко

Ольга Валентинівна 

Директор (завідувач), освіта вища, педагогічний стаж 38 років. 

 


Вихователь-методист, освіта вища, педагогічний стаж 35 років. 


Практичний психолог (сумісник), освіта вища, стаж роботи 12 років.

 


Вихователь, освіта неповна вища, педагогічний стаж - 25 років.

 


вихователь, освіта неповна вища, педагогічний стаж - 32 років. Працює над проблемою "Застосування гендерного підходу під час організації різних видів діяльності дошкільників". 

 


вихователь, педагогічне звання "вихователь-методист", вища освіта, педагогічний стаж - 30 років.

 Працює над проблемою "Формування у дітей основ особистої безпеки та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях". 


інструктор з фізкультури/вихователь, вища освіта, педагогічний стаж - 29 років.

Працює над проблемою "Використання спортивних прогулянок з дітьми для розвитку фізичних та морально-вольових якостей". 
Чубич Тетяна    Іванівна

 


 

 

Дубовікова

Олена Валеріївна

 


  

 

Харченко Ольга Миколаївна 


 

 

Ільїна Лілія Анатоліївна

 

 


   

 Симоненко Ірина Володимирівна 

 


 

Рибалка Ірина Миколаївна 

 


 Капустіна Яна Миколаївна 

 


 

Гнатенко Світлана Олексіївна

 

вихователь, вища освіта, педагогічний стаж - 15 років.

Працює над проблемою "Формування екологічної компетенції дітей у процесі художньо-мовленнєвої діяльності". 


вихователь, вища освіта, педагогічний стаж - 11 років.

Працює над проблемою"Розвиток творчого потенціалу дітей в процесі театральної діяльності". 

 


вихователь, освіта неповна вища, педагогічний стаж - 11 років. Працює над проблемою "Сюжетно-дидактична гра як засіб формування основ пізнавальної активності у дітей раннього віку". 


вихователь, освіта неповна вища, педагогічний стаж - 5 років. Працює над проблемою "Формування у дітей дошкільного віку почуття патріотизму та національної свідомості в процесі ознайомлення з народними іграми та українськими народними іграшками". 


вихователь, освіта неповна вища, педагогічний стаж - 1 рік. Працює над проблемою "Формування у дітей раннього віку основ патріотичних почуттів в процесі ознайомлення з українською народною іграшкою".


 вихователь, вища освіта, педагогічний стаж - 8 років. Працює над проблемою "Розвиток у дітей творчих здібностей в образотвор-чій діяльності шляхом використання нетрадиційних технік"


 вихователь, освіта базова вища, педагогічний стаж - 5 років. Працює над проблемою "Ручна праця як засіб формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників".


керівник музичний,  освіта неповна вища, педагогічний стаж - 18 років. Працює над проблемою "Розвиток емоційної сфери дошкільників засобами музикотерапії".У закладі дошкільної освіти працює 15 педагогічних працівників:

- 1 директор (завідувач);

- 1 вихователь-методист;

- 1 керівник музичний;

- 1 інструктор з фізичної культури;

- 1 психолог;

- 10 вихователів.


 

РОЗРОБЛЕНІ ПЕДАГОГАМИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

 

Професіограма діяльності педагога

 

 Життєва позиція: визначеність поглядів на життя та його сенс, усвідомлене та етичне спрямування активності.

 Загальна культура: розвинені духовні й естетичні потреби, культура поведінки та мови, зовнішній вигляд.

 Педагогічна спрямованість: любов до дітей, інтерес до педагогічної діяльності, потреба займатися нею.

 Моральні якості:       доброта, щирість, правдивість, працелюбність, справедливість, сумлінність, відповідальність (тощо).

Дидактичні здібності: володіння методикою виховання дошкільнят, уміння систематизувати матеріал і доступно викласти його, обґрунтувати.

 Вольові якості: самостійність, цілеспрямованість, сміливість, наполегливість, витримка.

 Експресивно-мовленнєві здібності: виразність міміки, мовлення, жестів, рухливість.

Вважають, що найчеснішим є безсловесне спілкування. Дитина може інтуїтивно визначити, хто її любить, а хто — ні, хто як до неї ставиться, а сьогоднішні діти відчувають це ще тонше й сильніше. Виховувати ефективно, не витрачаючи зайвих слів, допоможе, як зазначала Марія Монтессорі, вже саме ставлення до дитини. Добре ставлення — це доброзичлива, спокійна увага, усмішка, контакт очей, підбадьорливий жест, лагідний дотик, погладжування по голові, руці. Але є й інше — недобре ставлення. Його ознаки — відштовхувальний жест, цілковита відсутність інтересу, надто серйозний або сердитий погляд, в'їдлива посмішка, зневажлива міміка, байдуже знизування плечима тощо. У роботі з дошкільнятами таких жестів слід уникати.

 Організаторські здібності: вміння згуртувати, впо­рядкувати.

 Комунікативні здібності: відкритість до людей, уміння встановлювати з ними контакти, підтримувати ділове й особисте спілкування.

Перцептивні здібності: спостережливість, розуміння внутрішніх станів інших людей, здатність адекватно відгукуватися на них.

Креативність: схильність до творчості, до реалізації творчої діяльності, відкритість інноваціям.

 Сугестивні здібності:         здатність переконувати, обґрунтовувати, доводити, певним чином навіювати.

 Високий рівень знань — спеціальних і загальних.

 Особливості уваги: здатність розподіляти увагу на всю групу дошкільнят і водночас зосереджувати її на окремій дитині.

         Зовнішні дані:   привабливість, відсутність яскраво виявлених фізичних та мовних вад.

«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя»

В.О.Сухомлинський

 

Закон етики дошкільного працівника:

1.Якщо виникне сумнів, як вести себе по відношенню до іншої людини, постарайтесь поставити себе на місце тієї людини.
2. Не нав'язуйте своїх думок і смаків іншим.
3. Не дозволяйте собі грубі, безапеляційні судження.
4. Ні з ким не обговорюйте особисті стосунки колег.
5. Ніколи ні з ким не з'ясовуйте відносин у присутності сторонніх осіб.
6. Не ставте колег у незручне становище при сторонніх, зробіть вигляд, що не помітили їхніх промахів.
7. Вмійте берегти та поважати самолюбство і гідність інших людей.
8. Будьте толерантними за будь – яких обставин. 
9. У будь – якій конфліктній ситуації вчіться знаходити і пропонувати розумне оптимальне рішення для врегулювання конфлікту.
10. Вчіться мати тверду життєву позицію з будь – якого питання, грамотно, культурно її відстоювати.
11. У будь – якій життєвій ситуації пам'ятайте: Ви – педагог, з Вас беруть приклад інші.
12. Пам'ятайте золоте правило етики: ставтесь до людей так, як би Ви хотіли, щоб вони ставились до Вас.

ПРАВИЛА УСПІШНОГО ВИХОВАТЕЛЯ

 

Ефективно взаємодіяти з дітьми, реалізувати особистий потенціал, уникнути синдрому професійного вигоряння, життєвих невдач та розчарувань допоможуть «Правила успішного педагога», апробовані й адаптовані до особливостей діяльності вихователя дошкільного закладу. Зберігайте ці правила і час від часу повертайтеся до них, щоб черпати наснагу для подальшої успішної діяльності.

1.       Частіше згадуйте та проговорюйте позитивні відгуки про себе, запишіть їх на аркуші паперу, читайте їх у хвилини невдач, розчарувань і труднощів — вони допоможуть відновити віру в себе, а це - запорука подолання всіх життєвих негараздів.

2.       Оправляйтеся у вербальному й візуальному викладі творчих ідей, проговорюйте, записуйте, замальовуйте все, що спадає на думку з проблеми, над якою розмірковуєте. Це відкриє незнані раніше можливості творчої діяльності.

3.       Прагніть до співробітництва з колегами, налаштовуйтеся на спільну творчу діяльність, шукайте в досвіді кожного цінне, цікаве, корисне.

4.       За жодних особистісних обставин і переживань не знижуйте трудову активність, бо це звужує ваші можливості. Постійно й свідомо формуйте себе як активну, ініціативну особистість.

5.       Пам'ятайте: в кожному з нас закладені фізичний, психічний і духовний "реактори", які лише варто запустити, і вони допоможуть злітати над рутиною, підніматимуть на висоту справжньої величі, здобутої працею, наполегливістю, освіченістю та порядністю.

6.       Якщо    ваше          творче натхнення спіткала криза, спробуйте "переключитися": зустріньтеся з друзями, відверто поговоріть з кимось, послухайте гарну музику, погуляйте на свіжому повітрі, відвідайте церкву, займіться фізичною роботою, впорядкуйте свої речі, виконайте комплекс фізичних вправ тощо. І рішення прийде саме собою, ніби "випливе" з підсвідомості, "осяє".

7.       Починайте день з фізичної розминки на свіжому повітрі, в місці, де є хоча б кілька дерев. Це відновить почуття єдності з природою, розуміння скороминущості всіх життєвих негараздів, дасть заряд бадьорості та позитивно налаштує свідомість на весь день.

8.       Вчіться бачити себе очима дітей, намагайтеся викликати у них захоплення і бажання бути схожими на вас.

9.       Частіше всміхайтеся дітям і дорослим. Усмішка — це свідчення того, що вам приємно спілкуватися, разом творити, працювати.

10.  Будуйте спілкування з дітьми не "від себе", а "від них", тоді дитина буде в радіусі вашого педагогічного впливу, що зробить можливою міжособистісну співтворчість.

11.  Прагніть, щоб під час взаємодії діти частіше чули від вас схвалення, похвалу, заохочення. Завдяки цьому маленькі партнери зв'язують з вашою особистістю власні позитивні переживання, що підвищує їхню довіру до вас, стимулює бажання спілкуватися з вами.

12.  Вислуховуйте кожну дитину до кінця, не перебиваючи. Винагорода за терпіння — мовленнєві перлинки, несподівані злети дитячої думки.

13.  Уникайте у взаємодії з вихованцями штампів, стереотипних реакцій на їхню поведінку, формальної оцінки результатів діяльності різних дітей.

14.  Прагніть подолати в собі негативні установки щодо деяких дітей, намагайтеся помітити позитивне в кожному і постійно нагадуйте собі це, реагуючи на їхні вчинки.

15.  Постійно вдосконалюйте своє мовлення, збагачуйте його новими образними висловами, викорінюйте слова-паразити, росіянізми, діалектизми.

16.  Якщо трапилися неприємності, не зациклюйтеся на них, не "прокручуйте" їх в уяві знову й знову. Проаналізуйте ситуацію, зробіть висновки, щоб не повторювати подібних помилок у майбутньому. Якщо не вдається заспокоїтися, влаштуйте собі маленьку радість чи зробіть приємний подарунок: насолодіться спокоєм, розслабтеся, роздивіться навколо, щоб помітити щось таке, чого не помічали раніше. Якщо дозволяють кошти, пройдіться по крамничках і придбайте приємну дрібничку. Перегляньте свій гардероб, укомплектуйте його по-новому, це допоможе відвернути увагу від важких думок, подарує приємні хвилини оновлення. Сходіть до перукарні, в театр, кіно, музей, на виставку тощо.

17.  Якщо якийсь "внутрішній голос" постійно нашіптує, що життя важке, праця невдячна, а здоров'я вже не те, щоб щось змінити й подолати, відшукайте у скарбничці пам'яті приємні моменти. Не забувайте, що ваша робота дуже важлива й значуща, бо пов'язана з великою місією — формування Людини. Якщо до професійного розчарування призвів конфлікт з кимось із батьків вихованців, не переносьте цю образу на малюка, пам'ятайте, що він ні в чому не винний.

18.  Сильна людина, справжній Педагог на все, що відбувається, реагує мудро, сприймаючи подію як сигнал до усвідомленої адекватної реакції, а не привід впадати у відчай. Тож важливо поставити перед собою дві основні мети: стати сильним духом і навчитися бути щасливим. Людина, що дотримується таких поглядів, позбувається неприємних думок, не очікуючи, поки вони самі полишать її. Але не тікає від страху, подекуди може й надуманого, а намагається зрозуміти, чого можна очікувати за найгіршого варіанту плину подій. Це буває дуже неприємно, зате допомагає позбутися тривоги, викликаної невизначеністю, підсвідомим страхом.

19.  Шукаючи вихід з будь-якої скрутної ситуації, не втрачайте свою гідність і не принижуйте чужу.

20.  Вдумливо читайте і беріть на озброєння те, що співзвучне вашим відчуттям, думкам, принципам. Не зупиняйтеся у своєму розвитку ні на хви­лину, бо за зупинкою чатує регрес в особистісному розвитку й професійній діяльності.

Життєвий і професійний кодекс педагога

 

Альтруїзм – будемо безкорисливо служити дітям

Бадьорість – це слово допоможе нам робити хороші вчинки

Великодушність – вона у наших серцях і справах

Гумор – допоможе нам завжди й усюди

Дружба – передамо по естафеті це слово дітям

Єдність – тільки разом і тільки вперед

Життєлюбство – донесемо це слово до кожного серця

Завзятість – забезпечити діяльність і успіх

Іронічність – допоможе вийти зі скрутного становища

Краса – допоможе полюбити світ

Ласка – її бракує нам усім

Милосердя – посіємо це слово навколо нас

Ніжність – це слово врятує від поганих вчинків

Оптимізм – ми це слово завжди «носимо» в кишені

Працьовитість – допомагає зрозуміти, що лінь – основа всіх недоліків

Радість – освітлює всім шлях

Совість – нехай це слово не спить, як соня, а допомагає стати совісним

Тактовність – допомагає налагодити добрі стосунки

Упевненість – вселяє у наші душі віру

Фантазія – допоможе ростити творчих дітей

Хоробрість – нам будувати й жити допомагає

Цілеспрямованість – знаємо мету, значить, досягнемо її

Чесність – чого змолоду наберешся, те і в старості відгукнеться

Шанобливість – учимо поважати себе й інших

Щедрість – знаємо, що скупий платить двічі

Я – не остання буква в алфавіті, а головна, яка допомагає скласти

найкрасивіше речення «Я сам»

Пам'ятка «Як досягти успіху»

 

 Людина повинна все життя йти вперед.

 Упевнені в собі люди стають щасливими.

 Я обов'язково досягну успіху у своїй справі.

 Готовність до успіху — майже половина справи. Це секрет, який допоможе досягти успіху.

 Я зроблю все, що задумав.

 Я вже привчив свідомість до того, що досягну мети.

 Я досягну задуманого, навіть якщо на те піде решта мого життя.

 Я не відмовлятимуся від справи через першу невдачу.

 Успіх приходить до того, хто мислить категоріями успіху.

 Я працюватиму доти, доки не досягну результату.

 Я точно знаю, чого хочу досягти.

 Успіх приходить до того, хто його прагне.

 Я склав план досягнення мети та обов'язково досягну її.

 Я наполегливо реалізую свої плани.

 На мою мрію ніщо не вплине.

 Ніхто не переможений, поки не визнав себе переможеним.

 Я впевнений, що є якийсь спосіб досягти успіху, і я знаю, що знайду його.

 Я намагатимуся перетворювати невдачі в перемоги.

 Я вірю в себе.

 Успіх залежить від моїх зусиль і бажання його досягти.

 Я задоволений своєю роботою.

    Віра в успіх, величезне бажання й уява, наполегливість у досягненні поставленої мети — складові успіху.

ПОРАДИ МОЛОДИМ ВИХОВАТЕЛЯМ

Безпека

Абсолютно виключити фізичне і психічне насильство над дітьми.

1.       Спостерігати, помічати і повідомляти, при необхідності, лікарю, медичній сестрі про зміни у стані здоров'я дитини.

2.       Знати скільки дітей у групі. Хто з дітей де знаходиться - у медичного персоналу, на занятті у фахівця чи вузького спеціаліста, на занятті у гуртку тощо.

3.       Ні за яких обставин не залишати дітей без нагляду.

 

Спілкування

1.  Необхідно запам'ятати відразу всіх дітей, звертатися до кожної дитини по імені (краще так, як звертаються удома).

2.  Бути артисткою, застосовувати: посмішку, жести, інтонацію, виразний погляд, силу голосу. Усі емоції мають бути щирі.

3.  Бути цікавою дітям. Мати у своєму арсеналі і постійно поповнювати: 3-4 вірші, пісеньки, казка, гра, потішки, прислів'я; варіанти ручної і особистої умілості: орігамі, пальчикова гімнастика, музично-ритмічні рухи, ліплення тощо за віком дітей.

4.  Усі вимоги до дітей проговорювати без посмішки, формулювати зрозуміло і точно, контролювати виконання.

5.  Пояснювати свої дії та дії інших, залучати дітей до пояснень, міркувань про вчинки.

6.  Залучати дітей до посильної допомоги собі, один одному, помічникові вихователя ("чарівні" слова обов'язкові).

7.  Хвалити дитину за хороші вчинки: словом при всіх дітях або значимих для дитини дорослих, дотиком, посмішкою, особливою прихильністю до дитини, спільною грою з дитиною, сюрпризом тощо.

8.  Завжди піднімати авторитет батьків (- Мама зв'язала кофтину? Вона майстриня!).

9.  Щиро цікавитися життям дитини поза дитячим садком (у розвитку). Упізнавати оточення дитини. Конфіденційна інформація про сім'ю не підлягає розголошуванню або обговоренню з ким-небудь, особливо в присутності дитини, окрім інформації, приховання якої може шкодити дитині.

10.           Впродовж дня кожна дитина повинна отримати «порцію» позитивної уваги педагога.

        11. Увечері зацікавити дітей якоюсь цікавою діяльністю на завтра, прощатися з дітьми тепло, по-домашньому («Приходь завтра, обов'язково!», «Ми тебе будемо чекати», «Без тебе нам нецікаво», «Завтра будемо малювати» та інше).