Серед категорій, за допомогою яких прийнято характеризувати установу освіти, звичайно виділяють якісні показники навчання та виховання, матеріально-технічні. Однак, вони займають провідне положення лише в тому випадку, якщо дотримано основну умову діяльності закладу як суб'єкта господарювання − забезпечується безпечні та нешкідливі умови праці та навчання і виховання.

Вивчення й вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов праці та навчання і виховання дитини − одне з найбільш важливих завдань, що повинна вирішувати система освіти. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці та здоров'я працівників, виховання здорового та освіченого покоління. Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов'язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, профспілки, кожного працюючого.

 

Саме для вирішення всіх цих проблем у сфері охорони праці в закладі дошкільної освіти №6 "Васильок" ВМР ЗО запроваджено та працює система управління охороною праці.


Організація роботи з охорони праці у ЗДО здійснюється за річним планом заходів. При складанні планів роботи передбачаються заходи щодо організації роботи з пожежної безпеки, охорони праці, збереження життя та здоров’я дітей і працівників, попередження травматизму, захворювань та ін. 

В закладі функціонує затверджена наказом керівника  комісія по навчанню та перевірці знань з питань охорони праці . Відповідно до порядку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці проводяться інструктажі з охорони праці, тематичне навчання для різних категорій працівників. 

Адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом ЗДО  працює над створенням безпечних умов праці, комплексного розв’язання питань планування, організації, контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників і вихованців.

Протипожежна безпека в  закладі дошкільної освіти посідає одне з важливих місць в організації всієї роботи з охорони праці. Адміністрація закладу в роботі з пожежної безпеки керується Законом України «Про пожежну безпеку», вимогами Правил пожежної безпеки. Наказом призначаються відповідальні особи з пожежної безпеки , створені куточки з пожежної безпеки, в яких постійно змінюється інформація упродовж року. Складені і затверджені плани роботи по попередженню пожеж. Заклад забезпечений протипожежним інвентарем, сертифікованими вогнегасниками, протипожежними щитами. Вогнегасники вчасно проходять технічне діагностування в організаціях, що мають відповідну ліцензію. Розроблені та вивішені на видних місцях схеми та плани евакуації на випадок пожежі, наказом затверджений план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Відповідно до річного плану освітньої роботи ЗДО проводяться Тихні  знань з питань безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки..  Протягом Тижнів БЖД  в закладі організовуються  та проведяться  виставки спеціальної літератури, конкурси малюнків, свята  і розваги на відповідну тематику.

Адміністрацією проводиться системний контроль за станом трудової дисципліни, дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку та виконанням посадових обов’язків працівників закладу,контроль за посиленням заходів щодо охорони об’єктів ЗДО, недопущення сторонніх осіб на територію  закладу.