Звіт керівника за 2019-2020 навчальний рік


Організаційно-правові засади діяльності ЗДО

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, я проводжу звітування директора (завідувача) КЗДО № 6 «Васильок» Василівської міської ради Запорізької області на загальних зборах колективу та батьківської громади.

 

Загальні відомості про заклад дошкільної освіти

Комунальний заклад дошкільної освіти № 6 «Васильок», Василівської міської ради Запорізької області, розташований за адресою: 71600, м. Василівка, мікрорайон 40 років Перемоги, б.7, т. 7-52-16.

 

Основні характеристики ЗДО:

- загальна площа території закладу – 0,500 га;

- загальна площа приміщень – 1152 м2;

- площа групових приміщень для дітей до 3-х років – 226 м2;

                                                          три роки і старше – 570м2.

         Тип закладу – загального розвитку, вид закладу – ясла-садок. Працюючих груп – 6, з них:

-         дві групи раннього віку (до трьох років);

-         дві групи молодшого дошкільного віку (четвертий рік життя);

-         одна група середнього дошкільного віку (п’ятий рік життя);

-         одна група старшого дошкільного віку.

Групи дітей комплектуються за віковими ознаками. Списковий склад дітей на кінець навчального року – 140 дітей.

         Комунальний заклад дошкільної освіти працює за 5-денним робочим тижнем. Режим роботи закладу – 10,5 годин. Маємо дві чергові групи з режимом роботи – 12 годин (7.00 – 19.00).

Колектив закладу в 2018-2019 навчальному році здійснював свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про дошкільну освіту»;
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»;
- Базового компоненту дошкільної освіти України;
- Закону України «Про охорону праці»;
- Закону України «Про цивільну оборону» ; Закону України «Про дорожній рух» ;

- Кодексу Законів України «Про працю»;
-
Закону України «Про мови»;
- власного Статуту та річного плану роботи.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу в дошкільному закладі обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонує музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам. Вся ця робота є свідченням спільної, плідної взаємодії педагогічного колективу та батьківської громади за сприяння міської ради.

В групах створене належне предметно-розвивальне середовище відповідно до вимог Базового компоненту з урахуванням пріоритетних завдань закладу, та проблем над вивченням яких працюють вихователі.  Комплектація груп проводилася за віком дітей та з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснювалося на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, копії свідоцтва про народження дитини.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей, відповідно плану роботи на оздоровчий період, який був погоджений з Управлінням Держпродспоживслужби у Василівському районі.

В літній оздоровчий період почергово садки міста Василівки призупиняють свою роботу на один місяць з метою проведення якісного ремонту за відсутності дітей. Розпорядженням міського голови Василівської міської ради Запорізької області від 17.05.2019р. № 64 «Про роботу комунальних дошкільних навчальних закладів міста в літній період 2019 року», у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт по підготовці до нового навчального року КЗДО № 6 «Васильок» призупиняє свою діяльність з 18 липня 2019  року по 15 серпня 2019 року.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

1.     Кадрове забезпечення закладу та навчально-методична робота

 

Роботою закладу дошкільної освіти керує Матрос Тетяна Станіславівна з 2006 року. Директор (завідувач) має вищу педагогічну освіту, за спеціальністю  «Психологія та педагогіка дошкільна» (ЗДПІ, педагогічний факультет), «вищу категорію»,  педагогічне звання «вихователь-методист», педагогічний стаж 35 років.

Заклад укомплектований педагогічними кадрами: один директор (завідувач), один вихователь-методист, один керівник музичний, практичний психолог (сумісник), вчитель-логопед (сумісник), інструктор з фізичної культури, керівник гуртка, дев’ять вихователів. Усього: п’ятнадцять педагогів,  двадцять чоловік  - обслуговуючого персоналу, та один медичний працівник.

Організація освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти у 2018-2019                                                                                    н.р. здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), листів МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», від 25.07.2016р. № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах», від 25.07.2016р. № 1/9-396 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), освітніх програм «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник  Крутій К.Л.), «Українське дошкілля» .

З метою забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до соціального й природного довкілля, формування необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших шести років життя педагогічний колектив визначив такі пріоритетні завдання освітньої діяльності у 2019-2020 н.р.:

·        оптимізувати театральну діяльність дітей дошкільного віку як засіб формування художньо-продуктивної компетенції;

·        продовжити освітню діяльність щодо формування навичок соціального досвіду у дошкільників через створені в ЗДО соціально-ігрового простору.

 

Впродовж навчального року було проведено: круглі столи «Особистісна компетентність педагога – відповідальність, організованість, саморозвиток», «Вікові та індивідуальні особливості дітей дошкільного віку»; педагогічна скарбничка «Новоутворення дошкільного віку: досягнення дітей»; вивчення та впровадження педагогічного досвіду вихователя закладу Сиротенко Т.О. «Застосування гендерного підходу під час організації різних видів діяльності дошкільників»; психолого-педагогічний тренінг «Методи педагогічної взаємодії»; підсумковий Тиждень молодого вихователя «Ініціатива і творчість молодих» з метою звіту про систему роботи щодо підвищення фахового рівня та розвитку творчого потенціалу.

Участь у конкурсах:

-     районний етап фестивалю ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» (вихованка групи дітей середнього дошкільного віку,вихователь Рибалка І.М.);

-     Всеукраїнське заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» в рамках проведення просвітницько-виховного проекту, започаткованого благодійного фонду «Щаслива лапа» (вихованці групи дітей середнього та старшого дошкільного віку, вихователі Рибалка І.М., Капустіна Я.М.,Сиротенко Т.О.) ;

-     районний етап обласного дитячого конкурсу «Бережи себе, малюк!» (вихованці групи дітей старшого дошкільного віку, вихователь Чубич Т.І.).

 

Впровадження педагогами  інноваційних технологій:

-       «Український дитячий садок» Софії Русової;

-       «Будинок вільної дитини» М.Монтессорі;

-       «Педагогіка кордоцентризму» В.Сухомлинського;

-       методика ТРВЗ Г.Альтшуллєра;

-       методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання Л.Шульги;

-       «Театр фізичного виховання дітей» М.Єфименка;

-       «Педагогіка народознавства» М.Стельмаховича;

-       «Казкові лабіринти гри» В.Воскобовича.

 

З метою підвищення якості дошкільної освіти та професійної майстерності педагогів, вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, орієнтованого на застосування соціо-ігрових технологій як ефективного напрямку щодо формування соціальної компетенції дошкільників у 2019-2020 н.р. була організована робота творчої групи педагогів закладу у складі: Соколова О.І., вихователь-методист, Єрохіна Н.Ф., вихователь, Сиротенко Т.О., вихователь, Чубич Т.І., вихователь.

На засідання творчої групи педагоги опрацювали нормативно-правову базу щодо формування у дітей основ соціально-моральної компетенції: Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Базовий компонент дошкільної освіти»; Державної національної програми «Діти України»;  Національної Доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті; освітні програми «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт»; програма з морального виховання дошкільників «Скарбниця моралі» (авт.: Л.Лохвицька); «Моральне виховання дошкільників» (авт..: Т.Поніманська); «Формування позитивних взаємин у дитячому колективі» (авт.:Ю.Приходько); «Соціо-ігрова педагогіка в дитячому садку» (авт.:В.Букатов). Також педагогами обговорено такі питання: «Соціо-ігрова методика як ефективна педагогічна технологія формування у дошкільників правил забезпечення рівноправності учасників комунікації», «Особливості створення ігрового простору в ЗДО з метою формування соціальнокомпетентної особистості дитини», «Родина – перша сходинка набуття дитиною досвіду соціальної поведінки»; ознайомилися та обговорили аспекти процесу взаємодії дошкільників із соціальною дійсністю у дослідженнях педагогів В.Букатова, О.Єршової, Є.Шулешка.

З метою розвитку практичних навичок роботи та впровадження методичних наробок і набутого досвіду в освітню діяльність членами творчої групи презентовано інтерактивні методи і прийоми соціо-ігрової методики, предметно-розвивальне ігрове середовище в ігрових осередках для формування у дітей навичок соціально визнанної поведінки; розроблено методичні поради «Особливості засвоєння дошкільниками соціо-культурних норм через формування партнерських стосунків»; складено базу ігор соціо-ігрової направленості та правил спілкування соціо-ігрового стилю

  Таким чином, члени творчої групи педагогів закладу на підсумковому засіданні дійшли висновку, що під час організації освітнього процесу необхідно віддавати перевагу об’єднанню дітей в мікрогрупи для побудови партнерських стосунків і включення механізму саморозвитку; партнерські стосунки мають стати над предметним способом організації освітнього процесу для засвоєння дітьми соціокультурних норм, формування соціолізованої поведінки, розвитку базових особистісних якостей.

 

Педагоги закладу за власним вибором працювали над різними напрямками освітньої діяльності. Теми для поглибленої роботи є актуальними і сприяли забезпеченню якісних підходів до розвитку, навчання і виховання дітей, дозволили систематизувати власні здобутки та вивчити досвід колег педагогів:

-       Гнатенко С.О. – «Розвиток емоційної сфери дошкільників засобами музикотерапії»;

-       Гузенко Т.В. – «Розвиток пізнавальної активності та психічних процесів у дітей раннього віку через вправляння у дрібній моториці рук»;

-       Дубовікова О.В. – «Розвиток творчого потенціалу дітей у процесі театральної діяльності як засобу формування морально-етичної свідомості»;

-       Довженко Л.А – «Формування навичок соціально-моральної поведінки у дітей раннього віку засобами казки»;

-       Єрохіна Н.Ф. – «Формування у дітей основ особистої безпеки та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях»;

-       Капустіна Я.М. – «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами паперової пластики»;

-       Лисенко О.В. – «Використання спортивних прогулянок з дітьми для розвитку фізичних та морально-вольових якостей»;

-       Рибалка І.М. – «Розвиток у дітей творчих здібностей в образотворчій діяльності шляхом використання нетрадиційних технік»;

-       Сиротенко Т.О. – «Застосування гендерного підходу під час організації різних видів діяльності дошкільників»;

-       Чубич Т.І. – «Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку у процесі художньо-мовленнєвої діяльності»;

-       Харченко О.М. – «Сюжетно-дидактична гра як засіб формування пізнавальної активності дітей раннього віку».

 

Педагогічний колектив з метою формування гармонійно-розвиненої особистості, розвитку творчих здібностей та нахилів дітей, реалізації вимог варіативної складової БКДО використовував парціальні програми:

-       «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт.: Лохвицька Л.);

-       «Скарбниця моралі» (авт: Лохвицька Л.);

-       «Казкова фізкультура» (авт.: Єфименко М.);

-       «Грайлик» (авт.: Березина О.);

-       «Дитина у світі дорожнього руху» (авт.: Тимовський О.);

-       «Україна – моя Батьківщина» (авт.: Каплуновська О.);

-       «Вчимося жити разом» (авт.: Піроженко Т.).

 

На виконання завдань освітньої діяльності на 2019-2020 н.р. було проведено педагогічні ради:

Аналітико-настановча педагогічна рада №1

Тема: Освітні напрями та завдання освітньої діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу на новий навчальний рік.

Мета: окреслити та затвердити  пріоритетні та основні завдання роботи на 2019-2020 н.р.

Установча педагогічна рада була проведена у форматі круглого столу та аналітичної панорами ,на якій обговорено стратегії і пріоритети дошкільної освіти в 2019 – 2020 н.р., проаналізовано підсумки роботи закладу  за минулий навчальний рік і завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 н.р.,  підведено підсумки літнього оздоровчого періоду, обговорено та затверджено освітні програми, посібники для організації освітнього процесу, форми планування освітньої діяльності з дітьми, режим дня та мережа занять, обговорено та затверджено план підвищення кваліфікації педагогами у 2019-2020 н.р.

Тематична педагогічна рада – конференція № 2

Тема: Театрально-освітній простір – важлива передумова формування творчої дитини.

Мета: створення освітнього простору в закладі для розвитку креативних здібностей дітей шляхом організації театралізованих ігор, вдосконалення процесу розвитку дітей засобами театралізованої діяльності.

Педраді передувала така організована робота:

-       семінар-практикум «Виховання соціально компетентної особистості дитини засобами театралізованої діяльності»;

-       практикум «Значення театралізованої діяльності в розвитку сучасного дошкільника»;

-       тематичний контроль «Стан роботи щодо організації театралізованої діяльності дітей в ЗДО»;

-       тренінг – ділова гра «Попередження синдрому «соціокультурного споживача» засобами театралізованої гри»;

-       моніторинг рівнів сформованості художньо-продуктивної компетенції дітей середнього та старшого дошкільного віку під час театралізованої діяльності за вимогами освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», БКДО;

-       театралізована діяльність дітей, музична вистава «Малята, нумо жити дружно!» (відкритий показ);

-       аналіз створення освітнього простору в груповому осередку щодо організації театралізованої діяльності дітей;

-       конкурс на кращій осередок для організації театралізованої діяльності дітей;

-       конкурс-виставка «Театральна лялька власноруч» (батьки та діти).

 

Тематична педагогічна рада № 3

Тема: Соціо-ігрова технологія як ефективний напрямок освітньої діяльності щодо формування соціальної компетенції дітей дошкільного віку.

Мета: підвищити рівень професійної компетентності педагогів, їх мотивацію на використання соціо-ігрової технології, узагальнити знання педпрацівників традиційних методів і прийомів та ознайомити з інноваційними даної технології.

Педраді передувала така організована робота:

-       проблемний семінар «Соціо-ігрова методика як ефективна педагогічна технологія формування у дошкільників правил забезпечення рівноправності учасників комунікацій»;

-       практикум «Ігрова діяльність дошкільників :сучасний формат»;

-       тематичний контроль «Стан роботи щодо формування у дітей дошкільного віку соціальної компетенції через впровадження соціо-ігрової технології»;

-       презентація вихователями творчих здобутків щодо організації ігрової діяльності;

-       фотовернісаж «Цікава та весело у колі друзів!».

Підсумкова педагогічна рада № 4

Тема: Аналіз результатів роботи закладу дошкільної освіти.

Мета: аналіз та корекція діяльності закладу.

На засідання підсумкової педради проаналізовано результати роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік, ознайомлено з підсумками роботи творчої групи педагогів та атестаційної комісії закладу, обговорено організацію роботи в літній оздоровчий період.

В закладі дошкільної освіти використовувались і інші форми підвищення рівня професійної компетентності педагогів:

Участь у роботі районних циклових методичних комісій:

-       вихователь Сиротенко Т.О.  брала участь у засіданні РЦМК вихователів груп дітей старшого дошкільного віку на тему «Педагогіка партнерства як один із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу», організованого на базі КДНЗ № 6 «Струмок» ДМР;

-       вихователь Лисенко О.В. була учасником засідання районного семінару для інструкторів з фізкультури на тему «Особливості організації роботи груп компенсуючого типу в умовах ЗДО», організованого на базі КДНЗ № 2 «Оленка» ДМР;

-       вихователь Капустіна Я.М. брала участь у засіданні РЦМК вихователів груп дітей молодшого та середнього дошкільного віку на тему «Сучасні підходи до формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку», організованого на базі КЗДО №4 «Струмочок» ВМР;

-       вихователь Рибалка І.М. була учасником засідання РЦМК вихователів груп дітей середнього дошкільного віку  на тему «Організація роботи з дошквільнииками щодо ознайомлення з художньою літературою», організованого на базі КДНЗ № 5 «Теремок» ДМР;

-     директор (завідувач) Матрос Т.С. та вихователь-методист Соколова О.І. брали участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні:регіональний аспект», організованої МОН України, Департаментом освіт і науки ЗОДА та КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

-     директор (завідувач) Матрос Т.С. та вихователь-методист Соколова О.І.були учасниками обласного семінару «Оцінювання діяльності ЗДО як засіб підвищення якості освіти», організованого Державною службою якості освіти у Запорізькій області.

-     педагоги закладу були учасниками тренінгу «Інклюзія в закладі дошкільної освіти», організованого КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

З метою поширення професійних здобутків, стимулювання творчого потенціалу педагоги закладу Соколова О.І., Єрохіна Н.Ф. друкували практичні матеріали на освітніх сайтах «Абеткаland», «Всімосвіта», «Супер.Урок.ua», «Учительський журнал».

Вивчення передового педагогічного досвіду:

-       «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності» (авт.:Солов’ян Ю.);

-       «Використання технології інтелектуально-творчого розвитку «Казкові лабіринти» В.Воскобовича у пізнавальному розвитку дошкільників»

(авт.:Краснянська С.).

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів було придбано новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні посібники, які, шляхом самоосвіти, опрацьовувалися та впроваджувалися в освітній процес.

 

  Впродовж 2019-2020 н.р. була активізована робота над підтриманням іміджу ЗДО – створено індивідуальний стиль закладу, комфортне середовище для розвитку і життєдіяльності дітей, виготовлено та використано яскраву, змістовну атрибутику оформлення, оптимізовано роботу щодо взаємодії з батьками вихованців шляхом організації інтерактивних форм: майстер-клас, благодійна акція, природоохоронна акція, флеш-моб, квест-гра, спортивне дозвілля; постійно поповнюється сайт закладу інформаційно-консультативними матеріалами.

 

Комплектування ЗДО та соціальний патронат

Питання комплектування груп в КЗДО №6 «Васильок», їх наповнюваності, режиму роботи, порядку прийому конкретизовані у Статуті закладу.

Створено базу даних дітей 5-тирічного віку, які мешкають в закріпленому за закладом мікрорайоні. Соціальний патронат дітей дошкільного віку здійснюється відповідно територіального поділу міста, що закріплений за закладом: мікрорайон 40 років Перемоги, вулиці: Спортивна, Морозова, Підгірна, Щаслива, Сонячна, Івана Сірка, Абрикосова, Кравця, Приморська, Кошового, Василькова, Незалежності, Коцюбинського, Ліхачова, бул. Центральний (частково), після «П'ятачка» (№ 35, 37, 39), Каховська (№ 160 - 213) до Соборної (від Бурчака), Софіїївська (№ 132 – 260), Миру (№ 110 – 198), Залізнична, Вишнева, Весняна. Провулки:  Лісний, Гоголя, Пушкіна, Механічний, Мирний.

На виконання вимог інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007р. № 9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», з метою пропагування дошкільної освіти, сприяння особистісному зростанню кожної дитини розвитку її компетентності у закладі організована робота консультативного пункту з питань підготовки дітей до школи.

На початок навчального 2019-2020 року за списковим складом у закладі було 138 дітей. Упродовж року директор (завідувач) закладу здійснювала прийом дітей до закладу за бажанням батьків. Педагоги підтримували зв’язок (онлайн, за телефоном) з усіма зареєстрованими в загальному територіальному списку батьками.

Таким чином, закладом дошкільної освіти № 6 «Васильок» ВМР ЗО повністю забезпечується право дитини на здобуття дошкільної освіти відповідно до типу закладу та задовольняються потреби відповідної території.

 

2.     Зміцнення та модернізація матеріально-технічної  бази закладу

 

КЗДО № 6 «Васильок» ВМР ЗО матеріально та фінансово забезпечується місцевим бюджетом. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Дошкільний навчальний заклад має типову споруду, яка здана в експлуатацію в 1988 році.    До складу групових осередків входять: приймальня, ігрова, спальня, туалет. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають вимогам ТБ. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для верхнього дитячого одягу, лави.  Усі приміщення пов’язані між собою та мають аварійні виходи на вулицю. Вони використовуються для проведення щоденної  освітньої   роботи з дошкільниками відповідно до чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та вільної ігрової діяльності дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Всі приміщення використовуються раціонально.  Працює музична- спортивна зала, обладнано методичний та психологічний кабінет, кабінет логопеда.. Створено умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти  – обладнано медичний кабінет.   

Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці. На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок.

Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стані.     На території закладу розміщено   спортивний майданчик.  Постійно проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного обладнання.    Комплектування спортивного майданчика дає можливість на належному рівні виконувати програмові вимоги з фізичного виховання дошкільників.  

Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені  ігровим та спортивним обладнанням відповідно віку дітей для забезпечення рухової активності на прогулянці.  Обладнання на  групових ділянках  та спортивному майданчику розміщено доцільно,  надійно укріплено, відповідає ростовим показникам дітей та безпечне для використання. Всі групові кімнати та коридори  естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням  сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені  обладнанням та укомплектовані згідно вимог. Групи, які розташовані на першому поверсі ДНЗ мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати  якісне проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.                    

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

Завдяки міській раді за звітний період було придбано:

-       будівельні матеріали для ремонтів                                              39 096 грн;

-       медикаменти                                                                                    3  557 грн;

-         електроводонагрівач                                                                      2 800 грн;

-       меблі буфетні                                                                                  18 666 грн;

-       телевізор «Ердо»                                                                               4 300 грн;

-       світильники потолочні (10 шт.)                                                         3 600 грн;

-       бланки для ділової документації                                                       1 250 грн; 

-       подарунки дітям на новорічні свята                                                  9 400 грн;

-       тонометр                                                                                                   443 грн;

-       профдезінфекція                                                                                  8 689 грн;

-       лабораторні дослідження                                                                    6 260 грн;

-       дослідження на збудників кишкових інфекцій                                 2 086 грн;

-       мед.огляд колективу                                                                            5 063 грн;

-       метрологія                                                                                            2 664 грн;

-       діагностування вогнегасників                                                            1 637 грн;

-       електроенергія (оплата)                                                                  106 065 грн;

-       теплоенергія                                                                                      251 652 грн;

-       водопостачання та водовідведення                                                 32 887 грн;

-       вивіз сміття                                                                                          4 418 грн;

-       Укртелеком                                                                                           1 083 грн;

-       Укрпошта (підписка)                                                                         13 386 грн;

-       повірка теплолічильника                                                                    2 838 грн;

-       документи НАССР (розробка)                                                          10 000 грн;

-       центр охорони праці 9атестація робочих місць)                               5 348 грн.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

За 2019-2020 навчальний рік у дошкільному закладі були виконані поточні роботи працівниками ЗДО:

-         побілка в групах, фарбування сходів, частково замінено шпалери в групах;

-         зроблено косметичний ремонт підсобних приміщень;

-         відремонтовано й пофарбовано обладнання на спортивному майданчику;

-         проведена тепла вода в групу №1 та до медичного кабінету.

На оплату послуг Інтернету витрачено – 1500 грн.

В плані робіт по облаштуванню території та приміщень закладу передбачається:

1.     Частковий ремонт підлоги в павільйонах (№6,№4,№3), капітальний ремонт в павільйонах (№1,№5)

2.     Ремонт цоколя будівлі та косметичний ремонт складського приміщення.

3.     Ремонт фасаду будівлі та міжпанельних швів.

4.     Ремонт харчоблоку.

3.     Медичне обслуговування, збереження та зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ

 

Роботу даного напрямку у закладі здійснюють: медична сестра Глушко В.І., інструктор з фізкультури Лисенко О.В.

План роботи медичної сестри на 2019-2020 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний. Належним чином була оформлена обовязкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності. Контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоровя кожної дитини, антропометричні виміри в дошкільних групах закладу  - щоквартально, в групах раннього віку  - щомісячно, огляд на педикульоз. Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

В дошкільному закладі протиепідемічний режим, санітарно-гігієнічний режим виконуються згідно вимог Постанови МОЗ України від 21.05.2020 р. №25 «Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Аналіз захворюваності помісячно, щоквартально та щорічно виводиться медичною сестрою та подається до сектору освіти.

Систематично в типовому порядку та за епідеміологічними показниками санітарний стан дошкільного закладу контролюється Лабораторним центром міста Василівки та Управлінням Держпродспоживслужби, про що свідчать відповідні акти. Адміністративних і дисциплінарних порушень по виконанню Санітарного регламенту з боку дошкільного закладу за останні 5 років контролюючими службами зареєстровано не було.

 

4.     Безпека життєдіяльності та охорона праці в ЗДО

 

Згідно Закону України «Про охорону праці», наказу по КЗДО №6 «Васильок» ВМР ЗО від 04.01.2019 р. № 4-од «Про організацію роботи з охорони праці та призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в КДНЗ №6 «Васильок» у 2019 році» у закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося. При складанні річного плану роботи адміністрація планує заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого і дорослого травматизму.

 Робота педагогічного колективу та всіх працівників закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується  відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та  програм розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» та «Оберіг», які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

 Протипожежна безпека посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб.    Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО. Участь у «Тижні безпеки» беруть не тільки діти, педагоги, але й усі працівники закладу та батьки дітей.

З метою поліпшення якості освітньої роботи з дошкільниками з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей, удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків,  було організовано та проведено Тиждень безпеки  та День цивільного захисту (жовтень, квітень), Місячник безпеки (листопад), групові тижні безпеки (вересень, грудень, червень).

 

5.     Організація харчування дітей

 

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 (0440-13 ) від 26.02.2013).

Діти отримують триразове харчування за затвердженим керівником графіком та режимом, щоденним меню-розкладом на основі двотижневого меню, затвердженого Управлінням Держпродспоживслужби у Василівському районі.

Харчування посідає провідне місце в проблемі збереження і зміцнення здоров’я в період росту і розвитку дитини.

У дошкільному закладі є приміщення для забезпечення проведення потокового технологічного процесу обробки продуктів харчування (кухня, заготівля, мийка, комори для овочів і зберігання сухих продуктів, приміщення для первинної обробки овочів). Харчоблок, допоміжні приміщення,  все обладнання відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Адміністрація контролює дотримання графіка прибирання харчоблоку. Обладнання харчоблоку в робочому стані. Встановлені повітряні розриви між миючими ваннами.

З працівниками харчоблоку  та технічними працівниками закладу щорічно проводяться заліки щодо перевірки знань санітарного мінімуму. Щосереди комісією з перевірки дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ЗДО проводяться рейди-перевірки приміщень закладу. Результати висвітлюються на «екрані чистоти».

Продукти харчування та продовольча сировина доставляються в дошкільний заклад з оптової бази м. Запоріжжя. Завідувачем господарства Шегуровою Т.О. за тиждень до бухгалтерії міської ради подається замовлення на необхідний об’єм продуктів та продовольчої сировини для організації харчування в закладі на десять днів. Постачання продуктів харчування здійснюють:   ФОП Іванов М.І. (риба, кисломолочні вироби, овочі, фрукти, крупи), ТОВ «Українська торгова компанія № (масло вершкове, молоко, м’ясо, печінка); ФОП Алієв Гусейн (хлібобулочні вироби), ТОВ «Сімбі Плюс» з якими міська рада уклала угоду. Продукти харчування та продовольча сировина завозяться двічі на тиждень, приймаються бракеражною комісією закладу. Без супровідних документів, що підтверджують безпечність та якість сировини, продукція не приймається.  Для зберігання продуктів харчування у закладі в наявності холодильне обладнання, де забезпечується товарне сусідство.

До раціону дитячого харчування включено м’ясні, кисломолочні продукти, риба, овочі, фрукта, соки відповідно до складеного меню. Натуральні норми виконуються у середньому на 80 – 90%. Відповідно один день харчування у дошкільному закладі на дитину в середньому складає 18,00 грн.

Згідно інструкції по контролю за якістю харчування кухарами, медичною сестрою, директором (завідувачем) перевіряються харчові залишки. В основному вони становлять в групах раннього віку – до 10%; в дошкільних групах до 3 – 5%, що свідчить про високі смакові якості страв, правильність складання меню.

Батьки дітей своєчасно повідомляються про якість харчування, постійно отримують інформацію про щоденне меню, в якому обов’язково вказується вихід готових страв на одну дитину. Дієтичного харчування в закладі немає.

З боку директора (завідувача) та медичного працівника упродовж року, згідно графіка здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування, проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

В літній період діти забезпечуються свіжими овочами, фруктою та соками, залежно від цінової політики та системи постачання. Вводиться додаткове харчування у вигляді другого сніданку з 10.00 до 11.00 ранку.

Адміністрація намагалася наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

6.      

7.     Організація роботи з батьками, співпраця з громадськими організаціями

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, наказу по КЗДО №6 «Васильок» ВМР ЗО від 04.01.2019 № 17-од «Про організацію роботи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» у 2020 році в закладі проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.

Упродовж навчального року керівник закладу веде прийом дітей до закладу дошкільної освіти з батьками. Батькам надається детальна інформація про організацію роботи в закладі: режим, умови навчання і виховання, санітарні норми, харчування, оздоровлення, оплата, групи, колектив. Проводжу консультації, бесіди, оглядові екскурсії для молодих батьків, які вперше привели свою дитину в дошкільний заклад. Основна робота першого півріччя 2020 року велася адміністрацією і педагогами закладу з батьками через онлайн ресурси. З 13 березня 2020 р. в країні було об’явлено карантин, тому колектив працював з батьками і дітьми в онлайн режимі. Після призупинення роботи закладу ( з 08.06.2020 р. по 07.07.2020 р.) з 08 серпня колектив ЗДО відчинив двері для вихованців працюючи в адаптивних умовах.

Можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської громади позитивно впливали на результативність роботи дошкільного закладу. Річний план за минулий навчальний рік виконано.