Одним із головних завдань дошкільного навчального закладу є створення для дітей різнобічного розвивального середовища, яке дало б кожній дитині можливість проявити себе. Правильно організоване розвивальне середовище дає дитині змогу відчути психологічну захищеність, сприяє розвитку її особистісних якостей, здібностей, допомагає оволодіти різними способами діяльності. Таке середовище спрямоване на формування у дітей активного пізнавального ставлення до навколишнього світу предметів, людей, природи.

За  вимогами освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей "Дитина в дошкільні роки" створити в дошкільному закладі розвивальний життєвий простір означає забезпечити сукупність умов, атмосфе­ру, як найсприятливішу для прогресивного розвитку свідо­мості та поведінки дошкільника. Розвивальними вважа­ються умови, які підживлюють природні сили дитини, сприя­ють реалізації нею своїх потенційних можливостей, збагачують знанням основ філософії життя та практичними на­вичками, вдосконалюють їх, забезпечують усвідомленість, культурність, міцність; позитивно впливають на становлен­ня особистісного досвіду, формують реалістичні образи сві­ту, елементарну систему морально-ду­ховних цінностей, корисні гармонійному розвитку, базуються на знанні вікових та індивідуальних можливостей вихованців.

Оскільки життєвий простір — категорія інтегрована, яка охоплює всі сфери та аспекти життєдіяльності дошкільника, завдання нас, як педагогів — створити оптимальні для його особис­тісного зростання умови.

Розвивальний простір закладу побудований згідно з програмно-методичними вимогами та з обов’язковим урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дошкільників.

   Кожна вікова група поділена на центри дитячої активності, організація роботи у яких здійснюється на основі їхнього особистого вибору.

У центрі активності «Дитячий світ» діти мають можливість змалку набувати життєво необхідних знань про предмети і явища, що їх оточують, навчаються маніпулювати з предметами. Тут містяться предмети побуту: ігрові меблі (кухня, ліжко, столики, стільчики, перукарня, магазин, лікарня); комплекти постільної білизни; набори одягу для ляльок, набори посуду та ін.

Дитячі меблі, ігрові матеріали, яскраві, мобільні, легко трансформуються зі зміною теми гри. У групах в наявності куточки вбирання, де зароджуються основи театралізованої діяльності.

В центрах «Ізостудія» діти із задоволенням займаються образотворчою діяльністю, почуваючи себе справжніми майстрами. Тут розміщені фарби, олівці, фломастери, пластилін, природний та покидьковий матеріали.

Для покращення розвивального, ігрового середовища у групові кімнати придбано сучасний ігровий та дидактичний матеріал.

У «Бібліотеці» створені умови для затишної роботи з творами різних жанрів. Діти набувають навичок користування книгою, бережливого ставлення до неї. 

У центрах активності «Віконечко у природу» діти експериментують, досліджують живу і неживу природу. Спостерігають за живими істотами, кімнатними рослинами та неживими об'єктами, що не лише дають дітям нові враження, а й збагачують їх емоційно.

Матеріали в цих центрах змінюються відповідно до зміни інтересів та змін пір року.

У центрах пізнавальної та розвивальної активності містяться: матеріали з сенсорики, математики, логіки, різноманітні дидактичні ігри, дитячі енциклопедії.  Діти вчаться співвідносити, порівнювати, класифікувати. Ігри, розміщені в цих куточках, спрямовані на розвиток всіх органів чуття.

В «Історико-етнографічних» і «Народознавчих» центрах вихованці ознайомлюються з національними оберегами, зі звичаями та традиціями українського народу.

У кожній групі функціонують куточки: «Спортивні», «Усамітнення».

 

У всіх вікових групах створено розвивальне середовище, яке сприяє цілісному гармонійному розвитку дитячої особистості.